Facebook

Trening og psykisk helse

Trening og psykisk helse

Trening og psykisk helse

Siden du trener vet du selvsagt at trening er bra for kroppen din. Men visste du at trening også er bra for din psykiske helse? Kropp og psyke henger uløselig sammen. Mange studier har funnet positive sammenhenger mellom fysisk aktivitet og god psykisk helse. Trening kan både virke forebyggende og brukes ofte som en del av behandlingen av psykiske lidelser som depresjon, angstlidelser og rusmisbruk. Ikke minst kan trening bidra til stressreduksjon og bedre stressmestring. Langvarig stress er belastende i seg selv, samtidig som det kan føre til utvikling av psykiske lidelser.

 

I boken ”Mindfulness i hverdagen” gir Rebekka Th. Egeland en god oversikt over de viktigste sammenhengene mellom psykisk helse og fysisk aktivitet. Her finner du mange gode grunner til å trene.

 

> Når vi er stresset utskilles stresshormonet kortisol. Fysisk aktivitet reduserer kortisolnivået i hjernen. Det reduserer stress og demper angstfølelse og uro i kroppen.

> Endorfiner er kroppens egenproduserte lykkestoff. Ved fysisk aktivitet frigjøres endorfiner slik at humøret blir bedre og smerte lindres. Man kan føle økt velvære eller bli direkte oppstemt.

> Serotoninnivået øker og dermed heves stemningsleiet. Dette er den samme effekten som man får ved bruk av antidepressiva. Det som av mange omtales som ”lykkepillen” brukes i behandling av blant annet depresjon og angst. Graden av velvære, overskudd og energi øker.

> En annen virkning av fysisk aktivitet er bedre søvn. Søvn er viktig for å fungere både på jobb og sosialt. Man blir mer avslappet og avspent og behov for eventuelle beroligende medisiner og sovetabletter kan bli mindre. Når man får sove godt og tilstrekkelig øker også konsentrasjonsevnen.

> Fysisk aktivitet er en distraksjon fra grubling. Grubling fører ofte til passivitet og til sammen er dette gode vekstvilkår for depresjon.

> Trening gir mestringsopplevelse. Dette gir bedre selvfølelse og et bedre forhold til egen kropp.

> Gjennom fysisk aktivitet kan man få utløp for følelser som frustrasjon, sinne, irritasjon, rastløshet og uro.

 

God trening!

 

Litteratur:

Egeland, Rebekka Th. (2010). Mindfulness i hverdagen. Lev livet nå. Oslo: Pantagruel Forlag.