Facebook

Nytt år - nye muligheter

Nytt år - nye muligheter

Nytt år – nye muligheter

Skrevet av Solveig Kaasa

 

“Nytt år – nye muligheter” er et uttrykk vi hører ofte nå om dagen. Det er heldigvis ikke nødvendig med et nytt år for nye muligheter til å gjøre endringer, men nyttår markerer en overgang og mange gjør opp status for året som har gått. Da følger nyttårsforsetter ofte med. Nyttårsforsetter handler gjerne om forhold som vi selv til en viss grad har kontroll over, som helse, karriere og selvutvikling. Nyttårsforsettene er som regel ønsker vi har og er derfor mer eller mindre diffuse. Veien mellom et ønske og til det faktisk går i oppfyllelse kan være lang. Kanskje blir nyttårsforsettet for lite konkret å forholde seg til eller du mister motivasjonen i slutten av januar. Så hvordan unngå at neste års nyttårsforsetter blir en gjentakelse av årets nyttårsforsetter?

Konkretiser

Ettersom nyttårsforsettet ofte tar form som et ønske kan det være nødvendig å omformulere nyttårsforsettet til et mål. Lag deg delmål på vei mot et større mål og en plan for hvordan du skal oppnå målene. Et velkjent refreng er at man vil bli flinkere noe, som for eksempel å spise sunt. Hva vil dette innebære i praksis? Skal du spise mindre godteri, mer grønnsaker eller vil du bytte ut kneipen med grovbrød? Kanskje er det flere ting. Det kan være fornuftig å gjennomføre en eller noen få endringer om gangen i stedet for alt på samme tid slik at overgangen ikke blir så stor. I planen kan du gjerne inkludere en oversikt over når du skal innføre de ulike endringene, men først: definer målet, så du har klart for deg hva du vil oppnå.

Motivasjon

Nyttårsforsetter innebærer endringer og for å gjøre endringer som skal vare over tid trenger man en god porsjon motivasjon. Hva er bakgrunnen for at du ønsker denne endringen? Er det noe du selv virkelig ønsker eller er det noe du først og fremst gjør for andres del? Hvilke forestillinger og følelser forbinder du med endringene? Som en forberedelse kan du i forkant forsøke å forestille deg hvordan livet vil bli mens du jobber med å nå målene dine. For å opprettholde motivasjonen underveis kan du forestille deg hvordan livet blir etter at du har nådd målet ditt. Våg å tro på egen evne til å gjennomføre det du har bestemt deg for.

Realisme

Det er lett å ta av i et nyttårsforsett. Tenk på at det skal være oppnåelig ellers forsvinner motivasjonen raskt. Har du mange kan det bli krevende å følge opp alt. Hvis du setter deg mål med tanke på at alt skal bli perfekt bør du tenke på å justere kravene til deg selv.

Belønn deg selv underveis

Belønning virker motiverende og den kan komme i mange former. Gratulerer deg selv når du har nådd et delmål og ros deg selv hver gang du har gjort noe som fører deg nærmere målet. Planlegg en hyggelig aktivitet for å feire at du har nådd et delmål. Mulighetene for belønning er mange, det viktigste er at den kommer i form av noe du trenger eller ønsker deg og at den ikke virker mot sin hensikt.

 

Godt nyttår!